NAUCZANIE INKLUZYWNE
Aktywna Tablica SPE
Dowiedz się więcej o specjalistycznym gabinecie do nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
EDUKACJA JUTRA. DZIŚ.
SkriLab
Pakiet kompleksowych rozwiązań edukacyjnych z zakresu modelowania i druku 3D, robotyki oraz inżynierii, dla szkół, które chcą aby edukacja w ich placówce odpowiadała na wyzwania nowoczesnego świata
Nasi partnerzy:
SKRILAB

Innowacyjne połączenie nauki i kreatywności

SkriLab to nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne zgodne z podstawą programową 8 przedmiotów lekcyjnych. Dzięki przemyślanemu wdrożeniu wprowadzenie SkriLabu w Twojej szkole zamieni naukę w prawdziwą pasję i przyjemność zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli.

Program „STEAM edukacja w każdej szkole” to projekt społeczny stworzony przez Skriware w celu wsparcia samorządów i szkół w poszukiwaniu finansowania wśród przedsiębiorców gotowych wspierać polskie szkolnictwo. Pragniemy zadbać o równy dostęp do nowoczesnej edukacji i kształtować w dzieciach umiejętności, których będzie od nich wymagał przyszły rynek pracy, budząc w nich pasję do nauk ścisłych i kierunków technicznych.

EDUKACJA STEAM

Nowoczesny sposób nauczania

STEAM to podejście do nauczania integrujące różne przedmioty tak, aby pokazać wzajemne powiązania pomiędzy dziedzinami nauki. To interdyscyplinarne podejście promuje nauczanie innowacyjności, krytycznego myślenia, kreatywności oraz użycia tych umiejętności w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów. Zawarte w SkriLabie pomoce dydaktyczne wspierające STEAM odpowiadają na potrzeby dzieci rozwijając zdolności:

analityczne,

kreatywne,

praktyczne,

społeczne.

Produkty Skriware zostały stworzone, aby umożliwiać uczniom zdobywanie tych interdyscyplinarnych umiejętności i wiedzy.